5 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Prace i dyskusja zostały skoncentrowane na przygotowaniu i zatwierdzeniu szczegółowego planu II Sesji Plenarnej, która odbędzie się 27 kwietnia  br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego.

 

Ks. Piotr Cebula zreferował wszystkie poprawki, jakie zostały zgłoszone przez członków Synodu do dokumentu „Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej”. Wiele z propozycji zostało poddanych głosowaniu przez Komisję Główną i zaakceptowane przez Biskupa Andrzeja Jeża, inne zostały odrzucone, zaś kilka dopuszczono do przedyskutowania  na Sesję Plenarną. To wokół treści tych propozycji zaplanowano ramowy plan najbliższej sesji synodalnej. Przewidziano mikrowykłady na temat przygotowania do małżeństwa, o kobiecości i męskości, o pięknie małżeństwa sakramentalnego i o trudnościach związanych z akceptacją tych ideałów. Takie prowadzenie teoretyczne ma pomóc w zrozumieniu dokumentu i głosowaniu nad ewentualnymi poprawkami.

 

Członkowie Komisji przyjęli także do wiadomości zmiany Regulaminu V Synodu oraz Regulamin Sesji Plenarnych, które w marcu podpisał Biskup tarnowski. ich celem było doprecyzowanie sposobu głosowania oraz uszczegółowienie zasad dopuszczania do głosu w dyskusji synodalnej.

 

Ostatnia część spotkania dotyczyła zagadnień na kolejny rok Synodu. Od maja ich tematyka będzie koncentrować się na parafii i jej znaczeniu dla osobistej i wspólnotowej wiary oraz dla form duszpasterskich. Zaproponowane problemy będą powracać w  kazaniu na niedzielę synodalną, w konspekcie dla Parafialnych Zespołów Synodalnych oraz w materiałach medialnych.

 

 

Opracował. ks. Andrzej Dudek, Portal Diecezji Tarnowskiej