Komunikat z V Posiedzenia Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

12.12.2018 w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Głównej V SDT. Zasadniczym tematem spotkania były kwestie prawne. Ks. dr Rafał Wierzchanowski, Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu, przedstawił dwa dokumenty. Pierwszy z nich to Instrukcja o zatrudnianiu świeckich pracowników kościelnych w parafiach Diecezji Tarnowskiej, drugi natomiast to Instrukcja o cmentarzu parafialnym w Diecezji Tarnowskiej. Trzecim dokumentem przedstawianym na Komisji Głównej, był Statut Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa, który zaprezentował Przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej ks. dr hab. Robert Kantor.  Wszystkie trzy dokumenty prawne są owocem intensywnej pracy synodalnej w powyższych Komisjach. Przedstawienie tych dokumentów na Komisji Głównej rozpoczęło kolejny etap ich procedowania.

 

Po dyskusji dotyczącej zagadnień prawnych, skoncentrowano się na kwestiach ściśle duszpasterskich. Ks. dr Piotr Cebula, Przewodniczący Komisji Małżeństw i Rodzin, przedstawił Komisji Głównej drugą wersję Projektu Funkcjonowania Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Tarnowskiej. Obecna treść tego dokumentu uwzględnia etap szerokich konsultacji w diecezji nad tym projektem. Wciąż jednak pozostaje on pewnym Instrumentum Laboris, który przechodzi przez dalszy etap konsultacji.

 

Na zakończenie Biskup Andrzej Jeż podziękował Komisji Prawnej i ds. Komisji Administracji Kościelnej za przygotowanie dokumentów prawnych i mocne zaangażowanie w prace Synodu. Wyraził także wdzięczność wszystkim Członkom Parafialnych Zespołów Synodalnych za udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjno-synodalnych. Wnioski z prac Parafialnych Zespołów Synodalnych są ważnym elementem budowania synodalnej wizji duszpasterskiej. Podkreślając rangę tych spotkań, Biskup Andrzej Jeż skierował niedawno do każdego Parafialnego Zespołu Synodalnego osobny list, w którym dziękuję za synodowanie w poszczególnych parafiach. Listy odczytywane są podczas grudniowych spotkań Zespołów.

 

Kolejne spotkanie Komisji Głównej V SDT zostało zaplanowane na 7 stycznia 2019. Będzie to przedostanie spotkanie tej Komisji przed II Sesją Plenarną, która odbędzie się 16 lutego 2019.

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT