10 kwietnia 2018 roku w Gródku nad Dunajcem, ks. Biskup Andrzej Jeż ogłosił skład Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

 

„Powołanie Komisji Głównej to wydarzenie historyczne” – stwierdził rzecznik V Synodu, ks. dr Andrzej Dudek. „Zamyka ono okres przygotowania do inauguracji Synodu oraz pracę Komisji Przygotowawczej.  Od tego momentu to Komisja Główna będzie koordynować wszystkie prace synodalne".

 

Jak poinformował kanclerz kurii diecezjalnej, ks. dr hab. Robert Kantor, dekret ustanawiający skład Komisji Głównej wejdzie w życie 21 kwietnia, w dniu inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

 

Pełna lista osób wchodzących w skład Komisji Głównej.

bp Andrzej Jeż, biskup diecezjalny - przewodniczący
bp Wiesław Lechowicz, wikariusz generalny - zastępca przewodniczącego
bp Stanisław Salaterski, wikariusz generalny - zastępca przewodniczącego
bp Leszek Leszkiewicz, wikariusz generalny - zastępca przewodniczącego
dr Krzysztof Bułat - przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa
dr Piotr Cebula - przewodniczący Komisji ds. Małżeństw i Rodzin
mgr Marcin Baran - przewodniczący Komisji ds. Dzieci i Młodzieży
dr Michał Dąbrówka - przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji
dr Andrzej Turek - przewodniczący Komisji ds. Mediów
dr Jacek Nowak - przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej
dr Andrzej Dudek - przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego
dr hab. Robert Kantor - przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej
dr Zbigniew Krzyszowski - przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego
mgr lic. Zbigniew Pietruszka - przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła
dr Rafał Wierzchanowski - przewodniczący Komisji Prawnej
dr hab. Andrzej Michalik - przewodniczący Komisji Teologicznej.

 

Ks. Biskup ogłosił również skład Sekretariatu V Synodu:

sekretarz generalny - ks. dr Piotr Cebula
sekretarze pomocniczy - ks. dr Andrzej Dudek, ks. dr Andrzej Turek, ks. mgr Marcin Baran, mgr Joanna Sadowska
pracownik sekretariatu - mgr inż. Agnieszka Juszczyk

Ks. Biskup Andrzej Jeż gratulując wszystkim zebranym nominacji, jednocześnie zaznaczył, że za każdą Komisją stoi mnóstwo osób zaangażowanych w dzieło synodalne, także osób świeckich.

 

 

Napisane przez ks.Marian Kostrzewa