Powstał Zespół ds. przygotowania uroczystego otwarcia V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Tworzy go siedmiu kapłanów, którzy będą odpowiedzialni m.in. za liturgię i przygotowanie procesji, która przejdzie do katedry.

 

- W zespole pracują kapłani z sekretariatu synodu. Ponadto powołano innych duchownych do tego grona. Najważniejsza rzecz to przygotowanie liturgii oraz zadbanie o to, żeby wszystko było zgodne z przepisami prawa kanonicznego – mówi bp Leszek Leszkiewicz, przewodniczący Komisji Przygotowawczej.

 

Uroczysta inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej odbędzie się 21 kwietnia. Nowy zespół miał już pierwsze spotkanie w tarnowskiej kurii. Kolejne zaplanowano za miesiąc.

 

Zespół ds. przygotowania uroczystego otwarcia V Synodu Diecezji Tarnowskiej:

Ks. Piotr Cebula – przewodniczący

Ks. Andrzej Dudek

Ks. Adam Nita

Ks. Stanisław Sojka

Ks. Stanisław Garnczarski

Ks. Grzegorz Piekarz

Ks. Michał Dąbrówka