W ostatnią niedzielę września co roku odbywa się Międzynarodowy Dzień Głuchego. Stąd duszpasterstwo osób niesłyszących wraz z poszczególnymi oddziałami Polskiego Związku Głuchych z terenu diecezji tarnowskiej zorganizowało diecezjalne obchody dla niesłyszących w Ciężkowicach od 16-17 września.

 

Połączono to spotkanie z pracami komisji presynodalnej, w ramach których odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Cebulą – sekretarzem Synodu, który przybył do Ciężkowic, aby spotkać się ze środowiskiem osób niesłyszących.  W ramach tego spotkania ks. Damian Migacz – duszpasterz niesłyszących w Tarnowie przedstawił krótka historię duszpasterstwa w diecezji tarnowskiej, po czyn scharakteryzował obecną strukturę i zakres działania duszpasterstwa.

 

Następnie osoby niesłyszące, za pomocą tłumacza j. migowego wypowiedziały swoje zdanie na temat działalności Kościoła, oraz wypowiedzieli swoje ogólne uwagi do działań na rzecz osób z wadą słuchu w Kościele tarnowskim, a także prosiły o zmiany w funkcjonowaniu duszpasterstwa niesłyszących i ogólnie Kościoła dla nich, m.in.: o stałość duszpasterzy w okręgach dla lepszego rozeznania sytuacji i pomocy osobom niesłyszącym, o większym zainteresowaniu się rodzinami i odwiedzaniu ich przez duszpasterzy migających w domach, o większym zaangażowaniu młodzieży niesłyszącej w życiu Kościoła, o licznych obowiązkach dodatkowych duszpasterzy niesłyszących, którzy nie maja nieraz czasu na spotkania z głuchymi w świetlicach oddziałów Polskiego Związku Głuchych, o łatwiejszym dostępie do katechez i spotkań z księżmi, którzy odpowiedzą im na nurtujące pytania z zakresu wiedzy o Bogu. Wśród uwag kierowanych do Sekretariatu Synodu były jeszcze uwagi do funkcjonowania parafii i małej świadomości ks. proboszczów o potrzebach niesłyszących np. w sakramencie pokuty i Mszy św.

 

Na koniec głos zabrał ks. Piotr Cebula, dziękując wszystkim za obecność na tym spotkaniu i za zainteresowanie Synodem. Wytłumaczył zarys prac synodalnych i obiecał, że nad każdym z tych wniosków Komisje Synodalne pochylą się i będą rozważały możliwości rozwiązania tych problemów. Na koniec wszyscy wspólnie zamigali modlitwę za Synod.

 

W niedzielę rano odbyła się Msza migana, która sprawowana była w intencji Synodu i duszpasterstwa niesłyszących w diecezji tarnowskiej.