Ukazał się pierwszy numer Biuletynu V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zawarte w nim zostały dokumenty synodalne, informacje sekretariatu, ale także propozycje tematów synodalnych zgłoszone przez Komisje Przygotowawcze V Synodu Diecezji Tarnowskiej oraz oczekiwania wobec synodu spływające z diecezji.

 

Propozycje, które dotyczą duszpasterstwa ogólnego, liturgii, rodziny, młodzieży i katechezy, zostały zebrane i przedstawione w 28 punktach:

Zadbać o piękno liturgii, zwiększenie dyscypliny sakramentów.

Ulepszyć przygotowanie do małżeństwa w parafiach.

Rozwinąć formy towarzyszenia małżonkom.

Zbliżyć duszpasterzy do ludzi.

W większej mierze zatroszczyć się o duszpasterstwo młodych małżonków z małymi dziećmi.

Dopuszczenie świeckich do szerszego zakresu działań.

Postulat wprowadzenia diakonatu stałego.

Ożywić katechezę dorosłych.

Prawdziwa wizyta duszpasterska, a nie 10-15 min.

Lepsza dostępność informacji na stronach internetowych parafii o pomocy duszpasterza, poradni Arka itp.

Większa troska o księży emerytów.

Bierzmowanie. Rozwinąć program "Młodzi na Progu".

Przejrzystość finansowa Kościoła.

Homilie bazujące na Słowie Bożym, a nie infantylnych historiach.

Uczciwe zatrudnianie pracowników przez Kościół.

Obudzić szacunek do Eucharystii.

Codzienne głoszenie Słowa Bożego.

Brakuje duszpasterstw 30-40-latków.

Duszpasterstwo rodzin w kontekście emigracji.

Powrót w parafiach do modlitwy do Michała Archanioła.

Oddalenie Kościoła od wiernych: niezrozumiałe listy pasterskie, niedostępność kancelarii parafialnej.

Konieczność wprowadzenia nowych metod głoszenia Ewangelii.

Kadencyjność proboszczów.

Odnowić przepowiadanie kerygmy.

Podkreślić rolę ojca w rodzinie.

Miejsce w kościele podczas Mszy św. dla matek z dziećmi.

Mniej zamętu w przepisach liturgicznych (np. Wigilia Paschalna).

Większa dostępność Mszy św. "trydenckiej".

Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej dostępny jest TUTAJ.

Więcej na stronie Gościa Niedzielnego. 

 

 

Napisane przez Beata Malec - Suwara/Gość Tarnowski