UROCZYSTOŚCI W ROKU PAŃSKIM 2019

 

1. Rekolekcje młodzieży klas III Gimnazjum
2. Rekolekcje młodzieży Gimnazjum i Zespół Szk. Ponadgimnazjalnych
3. Sakrament Bierzmowania 22.03.: 15.30
4. Rekolekcje parafialne (oraz dla dzieci szkolnych)
6. I Komunia św. - maj 2018 rok
7. Odpust parafialny

 

NABOŻEŃSTWA STAŁE

Nabożeństwo majowe: 17.30

Nabożeństwo czerwcowe: po Mszy św. wieczornej

Nabożeństwo różańcowe w październiku: 17.30

Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych - w listopadzie: 17.30

Nabożeństwa fatimskie – z procesją różańcową: od maja do października – 13. dnia miesiąca: 20.00

       

 

 

Rok liturgiczny obejmuje Adwent, okres Bożego Narodzenia, czas Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz najdłużej trwający okres zwykły. Nowy rok kościelny, liturgiczny rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy na sobocie trzydziestego czwartego tygodnia zwykłego. Zawiera on całą historię odkupienia człowieka: począwszy od oczekiwania,  poprzez zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, powrót i, na koniec, nowe życie.

 

DNI LITURGICZNE

 

Dzień liturgiczny

 

Każdy dzień roku liturgicznego jest uświęcony przez liturgiczne czynności wiernych, zwłaszcza przez Ofiarę Eucharystyczną i Liturgię godzin. Dzień liturgiczny trwa od północy do północy.

Niedziela

Pierwszym historycznie dniem świątecznym chrześcijan jest niedziela, nazywana dniem Pańskim. W tym dniu Kościół obchodzi misterium paschalne, zgodnie z tradycją apostolską, wywodzącą się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystości, święta i wspomnienia

Uroczystości zalicza się do dni głównych. Ich obchód rozpoczyna się w dniu poprzednim od pierwszych Nieszporów.

Niektóre uroczystości rozpoczynają się Mszą wigilijną. Odprawiana jest ona wieczorem w dniu poprzedzającym uroczystość.

Obchód największych uroczystości: Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni. Dlatego, noszą one nazwę "oktawy."

Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego. Nie mają one pierwszych Nieszporów, chyba że wypadają w niedziele zwykłe albo w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego.

Wspomnienia dzielą się na obowiązkowe i dowolne.

 

Ich obchód realizuje się zgodnie obchodem liturgicznym dnia powszedniego, wg norm zawartych w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego i do Liturgii godzin.

 

Wspomnienia obowiązkowe, które wypadają na dni Wielkiego Postu, można obchodzić tylko jako wspomnienia dowolne.

 

Jeżeli w jednym dniu wpisano w kalendarzu kilka wspomnień dowolnych, można obchodzić tylko jedno z nich, a inne się opuszcza.

 

W soboty zwykłe, w które nie wypada wspomnienie obowiązkowe, można obchodzić wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny.

Dni powszednie

Dni tygodnia następujące po niedzieli nazywa się dniami powszednimi. Są one obchodzone w różny sposób, zależnie od stopnia ich ważności:

Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dniami liturgicznymi.

Dnie powszednie Adwentu od dnia 17 do dnia 24 grudnia włącznie oraz wszystkie dnie powszednie Wielkiego Postu mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi.

Inne dnie powszednie ustępują uroczystościom i świętom, a ich elementy uwzględnia się we wspomnienia.

UKŁAD ROKU LITURGICZNEGO

Adwent

Adwent rozpoczyna się pierwszymi Nieszporami pierwszej Niedzieli Adwentu i trwa do pierwszych Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia. Zgodnie z tym, co napisano wyżej, kończy się więc wieczorem 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

Okres Narodzenia Pańskiego

Zaczyna się on od pierwszych Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, tj. niedzieli po Objawieniu Pańskim  (Święto Trzech Króli - 6-go stycznia). Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę i trwa do 1-go stycznia.

W dzień 26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika;

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty;

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków;

Dnie od 29 do 31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego.

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

1-go stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 6-go stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli). Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Wielki Post

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia się hymnu "Chwała na wysokości Bogu", "Ciebie, Boże, chwalimy" oraz aklamacji "Alleluja". W tym czasie obchodzimy ponadto:

4 marca - święto św. Kazimierza, królewicza

19 marca - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 

Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej (Niedzielą Palmową). Rozpoczyna ona okres Wielkiego Postu - czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Tridum Paschalne - święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Rozpoczyna się ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii - liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego.

Te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem. Kościół w sposób szczególny trwa w tym czasie przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zwycięskiego powstania z martwych.

Okres Wielkanocny

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest obchodem ruchomym. Wyznacza się ją na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Stanowi ona I Niedzielę Wielkanocną. Przez kolejnych 8 dni trwa oktawa uroczystości Zmartwychwstania. Jej ostatnim dniem jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Dni oktawy mają rangę uroczystości Pańskich.

Dni powszednie od poniedziałku po II Niedzieli Wielkanocnej do soboty przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego włącznie przyjmują wszystkie obchody liturgiczne wyższej rangi (wspomnienia dowolne i obowiązkowe, święta i uroczystości). W ciągu tych 50 dni radości przypada wiele ważnych świąt i uroczystości:

 

23 kwietnia - uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

25 kwietnia - święto św. Marka, Ewangelisty

29 kwietnia - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski

6 maja - święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

8 maja - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

14 maja - święto św. Macieja, Apostoła

16 maja - święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski

31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Okres Zwykły w ciągu roku

Oprócz okresów mających własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Okres Zwykły składa się z dwóch części: pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni). Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W OKRESIE ZWYKŁYM 

25 stycznia - święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego

14 lutego - święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy

22 lutego - święto Katedry św. Piotra, Apostoła

poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - uroczystość Najświętszej Trójcy

czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

24 czerwca - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

3 lipca - święto św. Tomasza, Apostoła

11 lipca - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

23 lipca - święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

25 lipca - święto św. Jakuba, Apostoła

6 sierpnia - święto Przemienienia Pańskiego

9 sierpnia - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

10 sierpnia - święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, Apostoła

26 sierpnia - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

8 września - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego

18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

21 września - święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

29 września - święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

18 października - święto św. Łukasza, Ewangelisty

28 października - święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ostatnia niedziela października - uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

9 listopada - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

30 listopada - święto św. Andrzeja, Apostoła

 

ŚWIĘTA NAKAZANE

Zgodnie z kanonem 1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniu Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. W Polsce świętami nakazanymi są:

Wszystkie niedziele roku

Wielkanoc (święto ruchome)

Boże Narodzenie (25 grudnia)

Objawienie Pańskie (popularnie zwane świętem Trzech Króli - 6 stycznia)

Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome) - od 2003 roku uroczystość została przeniesiona na 7. Niedzielę Wielkanocną

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (popularnie znane jako Boże Ciało - święto ruchome)

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok - 1 stycznia)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)