Image Benedykt XVI zapowiedział utworzenie nowej watykańskiej dykasterii. Będzie to papieska rada zajmująca się ewangelizacją w krajach podlegających dechrystianizacji. Papież ogłosił to w homilii podczas pierwszych nieszporów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Skupił się w niej na misyjnych zadaniach Kościoła.


 

„Również człowiek trzeciego tysiąclecia pragnie autentycznego i pełnego życia. Potrzebuje prawdy, głębokiej wolności i bezinteresownej miłości – mówił Ojciec Święty. – Również na pustyni zsekularyzowanego świata dusza człowieka pragnie Boga, Boga żywego. Są na świecie regiony, które wciąż oczekują pierwszej ewangelizacji; inne już ją otrzymały, ale trzeba ją jeszcze pogłębić. Są też inne regiony, gdzie Ewangelia już od dawna zapuściła korzenie i ukształtowała prawdziwą tradycję chrześcijańską. Jednakże w ostatnich stuleciach proces sekularyzacji o złożonym przebiegu doprowadził do poważnego kryzysu poczucia wiary chrześcijańskiej i przynależności do Kościoła”.

„W związku z tym postanowiłem utworzyć nową instytucję o charakterze Papieskiej Rady – kontynuował Ojciec Święty. – Jej specyficznym zadaniem będzie promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadczają postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga. Jest to wyzwanie, by znaleźć odpowiednie środki przekazu niezmiennej prawdy Ewangelii Chrystusa”.

 

 

 

  

 

 

Źródło: KAI