Image Świętymi bądźcie i prowadźcie innych do świętości w Chrystusie. Drodzy Diecezjanie! Zakończony niedawno Rok Kapłański był czasem sposobnym, by na nowo zrozumieć, że tylko kapłani niosący swoim życiem świętość Boga są w stanie wyprowadzić ludzkie społeczności ze śmiertelnej zapaści grzechu i uświęcać życie religijne, polityczne, gospodarcze, kulturalne, rodzinne i osobiste wiernych (List do Kapłanów na Wielki Czwartek 2010).


Te zaś słowa zachęcają nas do nieustannej modlitwy o świętość kapłanów, bo tylko święci kapłani mogą innych prowadzić drogami świętości.

 

Najbliższa, pierwsza niedziela lipca, będzie przeżywana w naszej diecezji jako Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Przy tej okazji chcę podziękować Wam, Drodzy Diecezjanie, za wszelkie inicjatywy modlitewne, podejmowane zwłaszcza w ostatnim roku, z myślą o kapłanach, o świętość ich życia i posługiwania. Rok Kapłański się zakończył, ale nie może ustać nasza modlitwa za kapłanów. Dlatego ponawiam prośbę wyrażoną już w liście inaugurującym Rok Kapłański: Zwracam się do wszystkich…i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa…, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia. Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich.

 

Bracia i Siostry!

 

W najbliższy wtorek przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, dzień szczególnej pamięci całego Kościoła o papieżu. Polecam Waszej modlitwie osobę i posługę Ojca Świętego Benedykta XVI. Proście, aby w dobrym zdrowiu mógł dalej służyć dziełu ewangelizacji świata i wytrwale budował wspólnotę Kościoła. Serdecznie Was zachęcam do uczestniczenia w tym dniu we Mszy św.

 

Waszą modlitwą otoczcie również Biskupów pomocniczych, diakonów i alumnów naszego seminarium. W szczególny sposób pamiętajcie przed Bogiem o najmłodszych kapłanach, tegorocznych neoprezbiterach, którzy w ostatnią niedzielę, w Starym Sączu, zostali posłani na swoje pierwsze placówki duszpasterskie. Niech za przykładem nowego błogosławionego, ks. Jerzego Popiełuszki, nie braknie im odwagi w dawaniu świadectwa wartościom tak bardzo dziś potrzebnym: prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

 

Nie ustawajmy też w wołaniu całego Kościoła o nowe i święte powołania do służby Bożej.

 

Na wytrwałą i ufną modlitwę w wymienionych intencjach z serca Wam błogosławię: † W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

† Wiktor Skworc

 

BISKUP TARNOWSKI