Image Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie ostrzega przed wzmożoną działalnością sekt w okresie wakacyjnym. „Sekty mają coraz skuteczniejsze metody, które coraz lepiej wpisują się w luki w polskim prawie, dlatego też odnajdywanie sekt jest bardzo trudne” - mówi o. Tomasz Franc z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie.


 

Jego zdaniem należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze różnego rodzaju obozów językowych, czy wypoczynkowych i dokładnie sprawdzić przez kogo jest on organizowany, gdyż najczęściej to podczas wakacji młodzi ludzie wciągani są do sekt.

 

„Warto zwrócić uwagę na to, kto organizuje obóz i jakie ma kompetencje” – mówi o. Franc. „Ważne też by sprawdzić w jaki sposób będziemy mogli kontaktować się z osobą, która wyjeżdża, dobrze też odwiedzić ją podczas pobytu” – radzi dominikanin. O. Franc zachęca by sprawdzić również cel obozu i czy nie kryją się za nim np. warsztaty medytacji, jakaś ideologia.

 

Sekty na początku jedynie oswajają osoby młode z grupą, aż do czasu osiągnięcia przez tę osobę pełnoletniości. „Wtedy nikt nie ma już wpływu na jej decyzję, nawet rodzice” – mówi dominikanin.

 

Dominikańskie Centra Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach działają m.in. w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Najważniejsze informacje można znaleźć na prowadzonej przez niej stronie: www.sekty.eu.

 

 

 

     

Źródło: KAI