Image Nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej został mianowany biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej ks. Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpi na tym stanowisku bp. Tadeusza Pieronka. Jego rezygnację ze względu na ukończenie 75. roku życia przyjął Ojciec Święty Benedykt XVI.


 

Kościelna Komisja Konkordatowa zajmuje się wprowadzeniem w życie zapisów konkordatowych i podejmowaniem problemów związanych z relacjami Kościół – państwo. Została powołana do życia przez Stolicę Apostolską 11 maja 1998 r. Jan Paweł II mianował jej pierwszym przewodniczącym bp. Tadeusza Pieronka.

 

Biskup Pieronek organizował i przewodniczył spotkaniom Kościelnej Komisji Konkordatowej. Rozmowy i współpraca ze stroną rządową pozwoliły na wyjaśnienie i unormowanie m. in. spraw dotyczących małżeństw kanonicznych ze skutkami cywilnymi (małżeństwa konkordatowe), problemów kościelnego szkolnictwa wyższego i wydziałów teologicznych w uniwersytetach państwowych czy spraw związanych z ubezpieczeniem duchownych, statusu prawnego kapelanów szpitali i więzień. Strona kościelna i rządowa uzgodniły w Komisji Konkordatowej także dwie instrukcje o sposobie zyskiwania osobowości prawa cywilnego przez kościelne osoby prawne.

 

W ubiegłym roku bp Tadeusz Pieronek skończył 75 lat. Papież Benedykt XVI przyjął 21 czerwca br. jego rezygnację z pełnionej funkcji, złożoną – zgodnie z przepisami kodeksu prawa kanonicznego – ze względu na wiek.

 

Decyzją papieża Benedykta XVI nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej został mianowany bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Biskup był do tej pory członkiem tego gremium.

 

W obecnym składzie Kościelnej Komisji Konkordatowej członkami są: bp Andrzej Dziuba, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Piotr Libera, bp Wiktor Skworc oraz jezuita ks. Witold Adamczewski.

 

 

 

Źródło: KEP