Image Krzyż nie jest zagrożeniem dla nikogo, a Kościół nie może odstąpić od prawa do obecności krzyża w sumieniach ludzi i w przestrzeni publicznej. To stanowisko polskich biskupów znajduje w tych dniach odzwierciedlenie w oświadczeniach innych episkopatów Europy, od Albanii przez Włochy po Rosję. W chrześcijańskiej kulturze i religijnej tradycji Europy Krzyż zawsze był i jest znakiem zbawienia i wolności człowieka” – czytamy z kolei w apelu wystosowanym przez słowacki episkopat do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


„Krzyż nie narzuca nikomu przekonań religijnych, ale wyraża najwyższy altruizm i wielkoduszność, a tym samym wzywa do solidarności ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od ich pochodzenia, rasy, wyznania czy przynależności narodowej”. Trybunał w Strasburgu 30 czerwca 2010 r. ma zająć stanowisko wobec odwołania się Włoch od wyroku zakazującego umieszczania krzyża w szkołach publicznych.

 

Słowaccy biskupi przypominają, że obowiązujące i na ogół respektowane ustawy zasadnicze pozwalały dotąd Europie być otwartą na religijny pluralizm i szacunek wobec praw ludzi wierzących i niewierzących. W apelu hierarchowie odwołali się także do uchwały parlamentu słowackiego z dnia 10 grudnia 2009 r., gdzie mowa jest o konieczności respektowania przez instytucje europejskie autonomii poszczególnych państw z ich własnym systemem prawnym regulującym omawiane kwestie. „Niech Europa – kończą apel biskupi – pozostanie nadal miejscem ludzkiego i międzyreligijnego dialogu. Ten kontynent będzie nadal przestrzenią dla wolności religijnej pod warunkiem, że będzie też miejscem szacunku dla starodawnych tradycji każdego narodu i każdego państwa”.

 

 

 

 

Źródło: Radio Watykańskie