Image Stowarzyszenie Rodzin Katolickich będzie wydawać we wtorek 22 czerwca od godziny 14.00 żywność z Banku Żywności dla rodzin potrzebujących. Zdajemy sobie sprawę, że żywność staje się coraz droższa i stanowi duży wydatek w rodzinnych budżetach. Zapraszamy więc osoby samotne oraz rodziny borykające się z trudnościami materialnymi do skorzystania z pomocy Banku Żywności.


 

Informacje na temat kryteriów przyznawanie żywności i potrzebnych dokumentów znajdują się w gablocie, w przedsionku kościoła. Serdecznie zapraszamy.

Równocześnie informujemy, że nie ma potrzeby ustawiania się w kolejce po żywność przed południem, ponieważ nikomu nie zabraknie oraz wszyscy otrzymają tę samą, proporcjonalną do wielkości rodziny ilość produktów żywnościowych.