Image Drodzy Diecezjanie! Tradycyjnie już, w trzecią niedzielę czerwca, będziemy przeżywać Diecezjalne Święto Rodziny. W tym dniu pragniemy jeszcze raz uświadomić sobie prawdę, iż „bycia świadkiem Miłości” człowiek uczy się przede wszystkim w rodzinie. Szczególną okazją do refleksji nad tą prawdą będą główne uroczystości Diecezjalnego Święta Rodziny obchodzone przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.


Eucharystii o godzinie 11.00 będzie przewodniczył kolejny świadek świętości Sługi Bożego Jana Pawła II, obecny metropolita lwowski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, w przeszłości osobisty sekretarz papieży: Jan Pawła II i Benedykta XVI. Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej pod hasłem „Rodzina silna Miłością – Święto Rodziny”. Festyn, służący integracji rodzin diecezji tarnowskiej, będzie miał również wymiar charytatywny – z myślą o poszkodowanych przez powódź i osuwiska. Wszystkim diecezjanom, którzy w ostatnią niedzielę maja złożyli ofiary na rzecz powodzian składam pasterskie „Bóg zapłać!” informując, że do tej pory zebrano ponad 2,5 miliona złotych, z czego milion wydano na doraźną pomoc poszkodowanym w postaci wody, środków czystości i osuszaczy.

 

Siostry i Bracia!

 

Zapraszam wszystkie Rodziny, zwłaszcza z rejonów dotkniętych powodzią, rodziny wielodzietne, a także rodziny diecezjan, którzy należą do ruchów i stowarzyszeń katolickich, do wspólnego świętowania w niedzielę 20 czerwca br. w Starym Sączu. Niech Święto Rodziny przeżywane w łączności z dziękczynieniem za wizytę Jana Pawła II w naszej diecezji i kanonizację błogosławionej Kingi będzie okazją do gorącej modlitwy o jego beatyfikację oraz o trwałość i świętość życia małżeńskiego.

 

Te same intencje niech jednoczą wiernych przeżywających Diecezjalne Święto Rodziny we wszystkich parafiach diecezji.

 

Do wspólnego świętowania zapraszam również władze samorządowe. Pielgrzymka do miejsca kanonizacji Świętej Kingi, patronki samorządowców, będzie też okazją do dziękczynienia za dobre owoce 20. lat działalności samorządu oraz błaganiem o umiejętność roztropnej i mądrej służby społecznościom lokalnym i tworzącym je rodzinom.

 

Niedziela 20 czerwca jest dniem wyborów prezydenckich. Po tragedii smoleńskiej wyraźniej odczytujemy, czym powinna być miłość wobec Ojczyzny oraz jakie wynikają z niej obowiązki. W tym duchu, zgodnie z jak najlepszym rozeznaniem i osądem sumienia, każdy z nas powinien skorzystać z przysługującego mu prawa wyborczego. Przy odpowiednim zaplanowaniu i organizacji czasu, wspólne świętowanie przy Ołtarzu Papieskim nie przeszkodzi nikomu w wyborach, a będzie okazją do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

 Wszystkim, którzy będą pielgrzymować na Starosądeckie Błonia oraz modlić się w całej diecezji o świętość rodzin, a także wyrażać swoją miłość i odpowiedzialność wobec naszej Ojczyzny z serca błogosławię.

 

 

† Wiktor Skworc

 

BISKUP TARNOWSKI