Image Gotowy jest relikwiarz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki dla kościoła sanktuaryjnego w Kałkowie-Godowie (województwo świętokrzyskie). Umieszczono w nim kamień, który wraz z ładunkiem wybuchowym został wrzucony do mieszkania kapelana Solidarności w 1982 roku. Ładunek nie eksplodował.


Relikwiarz został wykonany z mosiądzu i jest w kształcie puszki o wymiarach 20x16 centymetrów. - Z przodu jest szybka z napisem: ''Kamień, który użyto do zamachu ks. Jerzego Popiełuszki w grudniu 1982 roku'', relikwiarz jest także ozdobiony - mówi artysta-rzeźbiarz Ryszard Śmietana w Krakowa.

 

Stoi na czterech nóżkach, zaś u góry umieszczono krzyż. Relikwiarz zostanie umieszczony w ołtarzu bocznym godowskiego kościoła. Po obu stronach nawy głównej montowane są obecnie specjalne gabloty ze szkła pancernego. W sumie zostanie w nich umieszczonych 12 różnych relikwiarzy m.in. świętych o. Pio i siostry Faustyny Kowalskiej.

 

Kamień, który stał się relikwią, przekazał sanktuarium w latach 80. ubiegłego wieku nieżyjący już ks. Kazimierz Jancarz, legendarny duszpasterz środowisk opozycyjnych w PRL i przyjaciel ks. Popiełuszki.

 

Godowskie sanktuarium przechowuje także inną wyjątkową pamiątkę, która miała związek z życiem księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to samochód Fiat 125p, który od prawie 20 lat przechowywany jest w kaplicy poświęconej duszpasterzowi Solidarności.

 

Sanktuarium jest miejscem kultu cudownego Wizerunku Matki Bożej w kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Został on ofiarowany przez kustosza tamtejszego sanktuarium. Obraz Bolesnej Królowej Polski z Lichenia, nieznanego twórcy, jest od 1858 roku źródłem łask i przyczyną wielu cudownych uzdrowień. Jego kult rozpoczął się podczas epidemii cholery na ziemiach polskich w 1852 roku. W ołtarzu kaplicy Partyzantów Armii Krajowej znajduje się też obraz Matki Bożej Bolesnej z Wykusu. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Kałkowie rozpoczął się z chwilą ingresu Bolesnej Królowej Polski do Kałkowa-Godowa w 1983 roku. Co roku miejsce to odwiedza kilkaset tysięcy pielgrzymów z Polski, jak również z Litwy i Białorusi.

 

Świątynię, będącą centrum sanktuarium w Kałkowie-Godowie, wzniesiono jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu z błagalną prośbą o pokój na świecie. Obecnie na terenie sanktuarium znajduje się szereg obiektów, w tym wspomniane już, dom pielgrzyma i dom Jana Pawła, a także hydrofornie, dom „Panoramy Świętokrzyskiej” i dom „Męki Pańskiej”. Wzorem sanktuarium w Licheniu wybudowano Drogę Krzyżową. Jej pierwsze stacje – drewniane kapliczki, stoją przy drodze zwanej Drogą Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego, prowadzącej do sanktuarium. Pozostałe stacje wykonane są z kamienia i prowadzą na, wznoszącą się na 33 metry, Golgotę. Oprócz miejsc związanych z kultem na terenie sanktuarium znajduje się także wioska dla dzieci głuchoniemych, domy dla osób starszych im. Sue Ryder i dom dla sióstr klauzulowych. W pobliżu wybudowano kilka eremów – domów rekolekcyjnych z widokiem na Święty Krzyż.

 

http://www.kalkow-godow.pl/index.php?dzial=galerie&id=2