Image Bracia i Siostry! Nie zostały jeszcze usunięte skutki powodzi, a już wielu mieszkańców naszej diecezji zostało dotkniętych kolejnym kataklizmem – osuwiskami, m.in. w Szczepanowicach. Jednak do najbardziej tragicznego w skutkach osunięcia się terenu doszło w miejscowości Kłodne, należącej do parafii Chomranice, w środę 2-go czerwca. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt domów mieszkalnych, zabudowania gospodarcze, cała infrastruktura: wodociągi, linie energetyczne i drogi.


Mieszkańcy tych domów w ciągu kilku godzin przesuwania się całego stoku utracili cały dorobek życia. Nie mogli też niczego uratować, bo wejście do zapadającego się lub pochylającego się domu było bardzo niebezpieczne. Cały teren katastrofy przypomina rumowisko, porównywalne z obrazami zniszczeń wojennych.

 

Najbardziej jednak – moralnie i materialnie – ucierpieli mieszkańcy zniszczonych domów, nasi Bracia i Siostry, których ogarniamy naszą modlitwą i pasterską troską. Wszyscy wczuwamy się w to, co znaczy utracić bezpowrotnie dom, często ojcowiznę, miejsce, z którym związane są najpiękniejsze chwile dzieciństwa i całego życia. Dlatego też serdecznie współczujemy poszkodowanym, wypowiadamy słowa i podejmujemy gesty solidarności oraz zapewniamy, że w tej sytuacji nie zostaną pozostawieni sami sobie.

 

Jak mogłem się naocznie przekonać, katastrofa ujawniła niewyczerpane zasoby rodzinnej i sąsiedzkiej życzliwości, pomocy i wsparcia. Nasi Bracia i Siostry, całe Rodziny, ewakuowani z własnych domów, pozbawieni dachu nad głową, znaleźli tymczasowe schronienie i mieszkania. Doraźnej pomocy udziela im samorząd oraz parafialna i diecezjalna Caritas.

 

Wszystkim tym, którzy niosą pomoc poszkodowanym, a zwłaszcza władzom samorządowym gminy Limanowa składam uznanie i podziękowanie. Jak zawsze na posterunku jest ofiarna Straż Pożarna i Policja.

 

Drodzy Siostry i Bracia, którzy utraciliście wszystko, nawet miejsce na odbudowę domu – nie jesteście pozostawieni sami sobie! Zaistniałych wypadków nie da się niestety odwrócić. Kolejny raz zwyciężył żywioł, wobec którego jesteśmy bezsilni. Mocna jest natomiast nasza wola przyjścia Wam z pomocą duchową i materialną, abyście jak najszybciej odbudowali domy i rodzinne szczęście.

 

Do modlitwy w intencji poszkodowanych wzywam wszystkich diecezjan, zwłaszcza Siostry z klasztorów klauzurowych. Niech „parasol” Waszej wytrwałej modlitwy uchroni nasz kraj i naszą diecezję przed nowymi zagrożeniami i kataklizmami. Tym, którzy mogą pomóc materialnie, zachęcam do nawiązania kontaktu z parafialną lub diecezjalną Caritas. Poza artykułami pierwszej potrzeby, konieczne jest teraz właściwe doradztwo i wsparcie dla rodzin, choćby przy szukaniu właściwego terenu pod budowę nowego domu. Niech parafie, posiadające działki pod zabudowę, będą otwarte na te nowe wezwania i potrzeby, przed jakimi stanęło wiele rodzin naszej diecezji.

 

Czas nadchodzących wakacji będzie też okazją do zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenów powodzi i osuwisk wakacyjnego wypoczynku. Już teraz okazujmy im pomoc i wsparcie, aby nie utracili nadziei i wiary w Boga i doświadczyli Kościoła jako solidarnej wspólnoty.

 

Bracia i Siostry!

 

Wyrażam przekonanie, że kolejna próba solidarności, przed jaką wszyscy stanęliśmy, wyzwoli wiele wrażliwości i uaktywni nowe formy pomocy. Oby nikt z poszkodowanych nie poczuł się zapomniany, pozostawiony samemu sobie.

 

Bracia i Siostry!

 

Do tych diecezjalnych a społecznie ważnych spraw wrócimy podczas Diecezjalnego Święta Rodzin, które odbędzie się przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu w niedzielę, 20 czerwca br. Już dziś zapraszam rodziny do udziału w ich święcie, obchodzonym w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej. Szczegóły naszego rodzinnego świętowania będą podane w przyszłą niedzielę.

 

Wszystkim diecezjanom, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli wskutek powodzi lub osuwisk, wszystkim udzielającym im duchowej i materialnej pomocy z serca błogosławię: † W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  

 

† Wiktor Skworc

 

BISKUP TARNOWSKI

 

 

Zdjęcia z miejsca tragedii:

http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/galeria.php?plik=../admin/galeria/galeria.php&id_podkategoria=Osuwisko%20w%20K%C5%82odnym