Image Diecezja tarnowska ma 36 nowych kapłanów. Święceń udzielił diakonom biskup tarnowski Wiktor Skworc. Neoprezbiterzy podkreślają, że duże znaczenie ma dla nich to, że zostali wyświęceni w Roku Kapłańskim. Pracę duszpasterską w parafiach diecezji rozpoczną pod koniec sierpnia.


 

Podczas uroczystości w tarnowskiej katedrze, bp Wiktor Skworc powiedział w homilii, że „kapłanem jest się tylko dzięki Chrystusowi, Jego łasce, udzielonej przez posługę Kościoła. Niech niezasłużony dar kapłaństwa uczy nas pokory” podkreślił kaznodzieja.

 

Przypominając patrona Roku Kapłańskiego, św. Jana Marię Vianney’a, bp Skworc wskazywał, że kapłan uczy się pokory na klęczkach. Mówiąc o tym, że nowi księża pójdą do świata, aby reprezentować w nim i wobec niego Boga, dodał, że ważny jest kapłański strój – sutanna, alba, stuła i ornat.

 

„Niech szczególnie kapłańska, liturgiczna szata będzie manifestacją Waszej komunii z Jezusem umacnianej na drodze życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Szanujcie szatę łaski” - powiedział biskup tarnowski.

 

Hierarcha podkreślił natomiast, że tylko w jednym wypadku można „podrzeć kapłańskie szaty - na bandaże dla ubogich i cierpiących, dosłownie i w przenośni. Nie wahajcie się od dziś ofiarować siebie całkowicie, totalnie i nieodwołalnie drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, z którym Jezus się utożsamia, Kościołowi i Ewangelii” mówił bp Skworc.

 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji akcentował ponadto, że dziś na kapłanów czeka też Kościół powszechny, zwłaszcza w krajach misyjnych. Wskazywał, że świat potrzebuje kapłanów, którzy będą głosić Dobrą Nowinę także na nowych areopagach misyjnych m.in. w sieci internetowej.

 

 

Image

 

 

 

 

    

Źródło: DSI