Image Kończy się  jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku – maj. Miesiąc szczególny, poświęcony Maryi. Kościoły stały się pełniejsze, wybrzmiewały licznymi przymiotami Niepokalanej. Co tak przyciąga do Maryi? Większość ludzi uważa Maryję za Matkę, a ta postać kojarzy się najczęściej z opieką i ochroną. Ludzie chcą upraszać za Jej wstawiennictwem liczne łaski, ale chcą także przychodzić do Matki, tak po prostu.


Nie tylko w kościołach rozbrzmiewała Litania Loretańska. Śpiewanie litanii w przydrożnych czy też postawionych koło domów kapliczkach stało się czymś naturalnym, wynikającym z pobożności. Mieszkańcy - również naszej parafii gromadzili się w pobliskich kapliczkach i tam oddawali cześć Matce Bożej.

Majówka integruje, modlitwa nadaje sens wspólnocie, oczy wszystkich wpatrzone w piękną przyrodę widzą samego Boga, a myśli są tuż przy Matce Bożej.

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami
chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim
kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.