Image Drodzy Diecezjanie! W kalendarzu ważnych społecznie wydarzeń przypada dzisiaj Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który poprzedza Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dni te kierują nasze myśli ku rodzicom i dzieciom: tym, którzy cieszą się szczęściem rodzinnego domu i tym, którzy na nie czekają i za nim tęsknią.


 

 

Wspieranie rodzin w odważnym realizowaniu ich powołania do rodzicielstwa oraz troska o stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju winno być ważnym przedmiotem zabiegów społeczności świeckiej i wspólnoty Kościoła.

 

Przykład daje nam sam Zbawiciel, który z miłością przygarniał i błogosławił dzieci. W świecie, który niesie tyle zagrożeń dla niewinności najmniejszych, „do których należy Królestwo niebieskie”, winniśmy dołożyć starań, by nie narazić choćby jednego dziecka na najmniejsze niebezpieczeństwo zgorszenia czy krzywdy.

 

Bracia i Siostry!

 

Doceniając zaangażowanie i trud podejmowany przez rodziców, którzy w różnych formach rodzicielstwa zastępczego ofiarowali swą miłość skrzywdzonym dzieciom, pragnę w imieniu Kościoła tarnowskiego gorąco im podziękować. Bóg zapłać za Wasze świadectwo wrażliwego i ofiarnego serca. Oby Wasz przykład pociągał innych do podejmowania wielkodusznej troski o dzieci osierocone poprzez tworzenie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka.

 

Wyrażam również wdzięczność władzom samorządowym, instytucjom i wszystkim osobom, które w trosce o dobro dzieci i ich rodziców zastępczych mądrze i kompetentnie towarzyszą im w podjętej misji. Od Waszej wyobraźni i zaangażowania w znacznej mierze zależy istnienie i propagowanie różnych form rodzicielstwa zastępczego oraz to, czy będzie ono w stanie dobrze realizować swoje powołanie.

 

Wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy realizują powołanie do rodzicielstwa zastępczego oraz je wspierają, z serca błogosławię

 

                                                                       

 

† Wiktor Skworc

 

BISKUP TARNOWSKI