Z okazji Jubileuszu 600-lecia Parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie ukazał się okolicznościowy album, który, przy pomocy tekstu i obrazu, przedstawia w skrócie historię Parafii. Przybliżono w nim najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty parafialnej, charakterystykę jej życia religijnego oraz  listę i sylwetki osób, zwłaszcza duchownych, które kształtowały duchowe i społeczne oblicze parafii

W części fotograficznej cenne są stare, czarno-białe zdjęcia, przedstawiające sylwetkę kościoła z dawnych lat oraz postacie parafian w kontekście tamtych wydarzeń. Fotografie nowsze przybliżają wygląd naszej świątyni, zdarzenia i osoby z czasów nam bliższych. W albumie znajdują się także kopie kilku archiwalnych dokumentów przybliżających niektóre realia historyczne. Umieszczono też fotografie wszystkich kapliczek i krzyży z terenu parafii. Ponieważ historia parafii rozwijała się i kształtowała w konkretnym kontekście geograficznym, w środowisku gminnym i sąsiedztwie innych parafii dlatego na ostatnich stronach albumu umieszczono obrazy wszystkich kościołów obecnego Dekanatu Żabno.
Album przygotował zespół redakcyjny w osobach: ks. Antoni Mikrut, Sławomir Kurzydym i Krzysztof Wójcik. W tworzeniu albumu wykorzystano opracowanie historyczne ks. Kazimierza Talarka oraz dokumenty archiwalne z Archiwum Diecezjalnego i Parafialnego. W redakcji tekstu fachową pomocą służył nam p. Adam Tomczyk znawca historii Żabna i parafii żabnieńskiej oraz autor opracowań historycznych, z których również korzystaliśmy. Cenne też były konsultacje Pawła Domańskiego i Henryka Korusa. Strona graficzna albumu została ubogacona kopiami obrazów Mieczysława Seweryna i Jana Wójcika. Fotografie, które zajmują drugą część albumu pochodzą ze zbiorów Archiwum Parafialnego, Pawła Domańskiego, Krzysztofa Wójcika, ks. Antoniego Mikruta i osób prywatnych.
Wydawcą albumu jest Parafia Ducha Świętego w Żabnie przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Gminy Żabno p. Marty Herduś.
Druk albumu wykonał Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek w Mielcu.