Uczniowie zaangażowani w Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Żabnie w ostatnią niedzielę po każdej Mszy św. zbierali ofiary na rzecz poszkodowanych wskutek działań wojennych na Ukrainie.

A od poniedziałku wraz z całą społecznością szkoły oraz przedszkola w Żabnie rozpoczęli zbiórkę środków opatrunkowych, lekarstw, środków czystości oraz trwałej, długoterminowej żywności.

I już we wtorek 1 marca po pierwszym etapie zbiórki przekazaliśmy środki opatrunkowe, chemiczne, toaletowe i spożywcze do transportu, który ruszył w stronę Medyki oraz do Kijowa.

W środę kolejne dary przekazane zostały do Złoczowa w obwodzie lwowskim, gdzie pracuje ksiądz pochodzący z Łęgu. Tam  przede wszystkim ofiarowano środki opatrunkowe, lekarstwa, ręczniki, artykuły spożywcze oraz toaletowe.

Tydzień zbiórki zakończył się przygotowaniem kolejnych darów, które zostaną rozdysponowane w zależności od potrzeb.

Dziękujemy wszystkim za hojność serc…