Image W najbliższą niedzielę, 5 grudnia, obchodzić będziemy „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Tym razem jego hasłem są słowa: „W komunii z Bogiem”. Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Tadeusz Pikus podkreślił, że szczególną wartość tego dnia ma nasza modlitwa za Kościół na Wschodzie. Przypomniał, że przez 70 lat za naszą wschodnią granicą walczono z religią, przez co powstała tam religijna pustynia.


W Rosji są miejsca, gdzie nie widziano katolickiego księdza – ani w ogóle jakichkolwiek duchownych – od ponad 50 lat. Biskup wskazywał również na spustoszenia, jakie dekady komunizmu poczyniły w rodzinach. Przestrzegał przed nazywaniem osób wyjeżdżających na Wschód misjonarzami, przypominając, że od tysiąca lat obecny jest tam Kościół.  

Jak powiedziała pracująca na Białorusi siostra Barbara Sajnok, Franciszkanka od Cierpiących, wierni na Wschodzie są ogromnie wdzięczni za wszelką okazaną im pomoc.


W grudniu 1989 r. został powołany Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim (od 1992 r. Zespół Pomocy dla Katolików na Wschodzie, od 2007 r. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie). Zespół organizował rozmaitą pomoc duszpasterską i materialną: wysyłał książki religijne, paramenty niezbędne do sprawowania liturgii, a także m.in. lekarstwa, paczki z odzieżą i obuwiem.

Co roku w Adwencie Zespół organizuje dzień modlitw za Kościół na Wschodzie we wszystkich parafiach w Polsce, a także zbiórkę pieniężną na wsparcie materialne ludzi i świątyń w parafiach na Wschodzie. Organizowane są ponadto akcje dożywiania oraz wakacyjne spotkania i warsztaty edukacyjne dla najbiedniejszych dzieci i młodzieży. Każdego roku Zespół organizuje też kilkudniowe spotkania dla osób, które przygotowują się do pracy na Wschodzie.

Wśród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok. 250 kapłanów diecezjalnych, ponad 400 zakonnych i 40 braci, prawie 550 sióstr zakonnych oraz kilkunastu wolontariuszy świeckich. Również siostry klauzurowe założyły na Wschodzie 8 klasztorów. Polskie siostry świadczą pomoc siostrom ze Wschodu, przyjmując je na sesje formacyjne organizowane każdego roku w Polsce dla nowo mianowanych przełożonych, mistrzyń różnych poziomów formacji, a także wyjeżdżając w tym celu na Wschód, pojedynczo lub w grupach. Siostry dzielą się też programami i materiałami formacyjnymi.

Ponadto księża z polskich seminariów duchownych dojeżdżają z wykładami do seminariów na Wschodzie. Katolicki Uniwersytet Lubelski, w najszerszym zakresie wśród polskich uczelni, przyjmuje na studia osoby z byłych republik radzieckich i z Rosji. W Lublinie powstał dom dla studentów ze Wschodu. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie prowadzi też prenumeratę wysyłkową wielu czasopism katolickich do parafii na Wschodzie. W ubiegłym roku udało się zebrać niespełna dwa miliony złotych.

Również w naszej parafii będzie zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy tamtejszemu Kościołowi. Wesprzyjmy, choćby skromną ofiarą naszych braci katolików na Wschodzie.

               Image

Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu za Kościół na Wschodzie - II niedziela Adwentu, 5 grudnia 2010 rok


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi.
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół na Wschodzie mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.