Maryjny Ogród Różańcowy oraz kościół parafialny zimą.

 

 

Zapraszamy czcigodnych parafian do wspierania inicjatywy ogrodu.

 

Duszpasterska Rada Parafialna i ksiądz Proboszcz