Drodzy Parafianie!

 

"Przystąpiliśmy do realizacji planu zagospodarowania terenu po północnej stronie kościoła i plebanii - dawnego sadu. W tym miejscu planujemy utworzyć "Ogród Różańcowy". Przedsięwzięcie ma służyć całej wspólnocie parafialnej, gdzie z różańcem w ręku będzie można - wraz z Maryją - rozważać tajemnice zbawienia i szukać światła w naszej pielgrzymce do nieba.

Maryjny Ogród Różańcowy będą tworzyły ścieżki zaprojektowane na planie serca, przy których ustawione zostaną zespoły kapliczek obrazujących poszczególne tajemnice różańcowe. Zapraszamy czcigodnych parafian do wspierania inicjatywy ogrodu.

Zapraszamy chętnych do sponsorowania kapliczek aby mieć trwałą pamiątkę w tworzonym Ogrodzie Różańcowym. Ufundowane kapliczki będą opatrzone stosownymi tabliczkami dedykacyjnymi. Są już fundatorowie pierwszych kapliczek".

 

Ksiądz Proboszcz, Duszpasterska Rada Parafialna - ŻABNO 2009 rok.

 

Kliknij aby powiększyć: