Coraz bliżej zakończenia prac przy Maryjnym Ogrodzie Różańcowym w naszej parafii, gdzie budowlany etap robót dobiega końca. W obrębie poszczególnych stacji różańcowych planujemy jeszcze wykonać aranżację zieleni oraz dokonać kilku inwestycji w celu poprawienia funkcjonalności Ogrodu.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc w powstaniu Ogrodu Różańcowego został umieszczony pamiątkowy kamień upamiętniający fundatorów przedsięwzięcia.


Za okazane serce składamy podziękowania członkom Klubu Przyjaciół Miasta Żabna w Chicago

oraz

parafianom żabnieńskim

Bóg zapłać!