14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się uroczyste poświęcenie i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Ogrodzie Różańcowym.

 
Prace nad budową Maryjnego Ogrodu Różańcowego rozpoczęły się latem 2009 roku. Przedsięwzięcie już służy całej wspólnocie parafialnej, gdzie z różańcem w ręku można rozważać tajemnice zbawienia i szukać światła w naszej pielgrzymce do nieba.
 
Ogród tworzą ścieżki zaprojektowane na planie serca, przy których ustawione są zespoły kapliczek obrazujące poszczególne tajemnice różańcowe. Wzdłuż ścieżek zostały umieszczone głazy symbolizujące stacje drogi krzyżowej Chrystusa.
 
Plan budowy do dziś nie został w pełni zrealizowany, dlatego zapraszamy chętnych do sponsorowania kapliczek aby mieć trwałą pamiątkę w tworzonym Ogrodzie Różańcowym. Ufundowane kapliczki będą opatrzone stosownymi tabliczkami dedykacyjnymi. Są już fundatorowie pierwszych kapliczek.