Dobiega końca montaż tablic z tajemnicami radosnymi. Kompleks kapliczek jest obecnie okładany gładziami oraz gzymsami, wykonywane są również estetyczne zadaszenia chroniące kapliczki przed opadami atmosferycznymi. Na zrekultywowanym, uporządkowanym terenie Ogrodu została posadzona nowa trawa.

Zapraszamy chętnych do sponsorowania kapliczek, aby mieć trwałą pamiątkę w tworzonym Ogrodzie Różańcowym. Ufundowane kapliczki będą opatrzone stosownymi tabliczkami dedykacyjnymi. Są już fundatorowie pierwszych dwóch kapliczek.