Po ponad półrocznej przerwie spowodowanej okresem zimowym oraz remontem naszego kościoła parafialnego, przystąpiliśmy do dalszej kontynuacji budowy Ogrodu Różańcowego.

Na obecnym etapie montowane są w kompleksie kapliczek tablice obrazujące poszczególne tajemnice różańcowe. Zrekultywowano grunt, który obecnie będzie odpowiednim podłożem dla trawy oraz krzewów, które ozdobią ogród.

Dziękujemy za dobroć wyrażoną poprzez pomoc w pracach przy Ogrodzie Różańcowym. Bóg zapłać za każdą ofiarę, modlitwę i dar na ten cel.


Ks. Proboszcz, Rada Parafialna