Pragniemy poinformować, że przystąpiliśmy do planowanych od pewnego czasu prac remontowych naszej świątyni. W zakres prac – uzgodnionych z Kurią Biskupią w Tarnowie i w porozumieniu z Radą Parafialną - wchodzi osuszanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych przez założenie izolacji poziomej i częściową wymianę tynków renowacyjnych w dolnej części ścian, malowanie ścian wewnętrznych, odnowienie całej elewacji kościoła, wymiana posadzki i zamontowanie ogrzewania posadzkowego oraz prace zewnętrzne na dziedzińcu kościoła, przy ogrodzeniu i dzwonnicy (renowacja sanitariatów WC, budynku salki na placu kościelnym, wiele drobnych, ale kosztownych prac, jak np. kosztowne czyszczenie i konserwacja czterech figur kamiennych u szczytu fasady, wymiana niektórych elementów betonowych na granitowe, uzupełnienie kamiennego cokołu elewacji od strony wschodniej).

 

Prace te są możliwe dzięki uzyskaniu dotacji Urzędu Marszałkowskiego (w ramach szerszego programu „Rewitalizacja miasta Żabna”). Będzie przy tym jednak niezbędny znaczny nasz udział finansowy.

Całe to dzieło, zmierzające do odnowienia świątyni zawierzamy Bogu oraz opiece Matki Najświętszej i naszych Patronów – św. Annie i św. Antoniemu. Wszystkich was, drodzy parafianie, serdecznie prosimy o włączenie się w to dzieło – zarówno finansowo, fizycznie, jak i duchowo, przez modlitwę. Chorych i seniorów również prosimy o nieustanne wspieranie nas modlitwą, byśmy podołali trudnemu i odpowiedzialnemu wyzwaniu. Wszystko czynimy na chwałę Bożą.

 

Duszpasterska Rada Parafialna, Ksiądz Proboszcz