Drodzy Parafianie!


Dzięki życzliwości Pana Burmistrza i Zarządu naszego miasta, którzy umożliwili uczestniczenie parafii w szerszym projekcie „Rewitalizacji centrum miasta”, podjęliśmy prace remontowe naszej świątyni. Uczestnicząc w tym projekcie mogliśmy uzyskać dotację ze środków publicznych. Takiej okazji nie wolno było zlekceważyć. Trzeba było zdać się na Bożą Opatrzność i przy poparciu Rady Parafialnej oraz zachęcie Biskupa Ordynariusza, podjąć odważną decyzję.

Zdajemy sobie sprawę, że z tym wiążą się niedogodności w organizowaniu nabożeństw, a także poważne koszty. Stopniowo jednak wchodzimy do surowego kościoła, chociaż prace będą jeszcze trwały do późnych tygodni jesiennych, a niektóre do wiosny. Dotąd wykonaliśmy pracochłonną izolację poziomą wewnętrznych murów z uzupełnieniem zawilgoconych i odpadających tynków, założyliśmy już instalację centralnego ogrzewania podłogowego – po trudnym przygotowaniu podłoża. Kończymy prace w kotłowni. Mamy też wykonany przyłącz gazu. Przygotowaliśmy podłoże posadzki pod układanie nowych płyt podłogowych. Rozpoczęliśmy prace na zewnątrz kościoła, które dotyczą m.in. odnowienia dość zniszczonej elewacji budynku kościelnego i dzwonnicy, remontu systemu odwodnienia oraz częściowego remontu ogrodzenia kościoła.

Na tym etapie prac pragnę poinformować Was, Drodzy Parafianie, o kosztach całej inwestycji i źródłach finansowania. Miałem to zrobić wcześniej, ale ze względu na małą frekwencję w kościele czekałem na „lepszą niedzielę”. Otóż koszt remontów wewnątrz i na zewnętrz kościoła, instalacji ogrzewania oraz częściowego odmalowania i urządzenia wnętrza kościoła wyniesie około 900.000 zł. Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wynosi ok. 500.000 zł. Pozostała część kosztów, czyli ok. 400.000 zł stanowi udział własny parafii. W naszej parafii jest około 1.000 rodzin. Łatwo policzyć, że udział statystycznej rodziny w tym przedsięwzięciu winien wynieść średnio 400 – 500 zł. Jest to rzeczywiście poważne obciążenie dla większości rodzin. W związku z tym zdecydowaliśmy z Radą Parafialną, aby rozłożyć to obciążenie na okres 12 (a może i więcej) miesięcy i organizować w każdą trzecią niedzielę miesiąca nadzwyczajną składkę inwestycyjną, w czasie której będziemy mogli składać stopniowo kolejne części zdeklarowanej ofiary. Będzie to mniej uciążliwe, zwłaszcza dla rodzin uboższych, mających skromne dochody. Nie proponujemy zbierania ofiar (jak to praktykuje się w wielu parafiach) w zaadresowanych kopertach. Wierzymy jednak, że ofiary na tak szczytny cel, jakim jest świątynia parafialna, nie wymagają kontrolowanej zachęty. Liczymy na honor i szlachetność wszystkich parafian. Naturalnie, każdy, zwłaszcza komu Pan Bóg pobłogosławił i łatwiej mu się żyje może złożyć ofiarę w kopercie. Za dotychczasowe takie ofiary, które już spontanicznie spływają, z całego serca dziękuję.

Informuję równocześnie, że na koncie parafialnym zdeponowano pewną kwotę pieniędzy uzyskaną ze sprzedaży działek i ona stanowi częściowe zabezpieczenie inwestycji, jest jednak „żelazną rezerwą” parafii na tzw. „czarną godzinę”.

Drodzy Parafianie, mamy piękną, starodawną, świątynię. Nasze pokolenie miało to szczęście, że nie musiało budować nowej świątyni. Otrzymujemy ją w prezencie od naszych przodków - tym bardziej winniśmy wszyscy o nią dbać i czuć się za nią odpowiedzialni. Każde kolejne pokolenie parafian winno mieć swój wkład w piękno Domu Bożego. Nasze pokolenie też.

Bardzo gorąco proszę Was o życzliwy stosunek do tej poważnej inwestycji oraz o szczerą i hojną ofiarność. Życzliwemu dawcy Pan Bóg będzie błogosławił.


Ks. Proboszcz z Radą Parafialną
Żabno, 19.09.2010 r.