ImageKończymy prace związane z malowaniem wnętrza kościoła. Dotychczas odnowiono ściany prezbiterium (wraz ze sklepieniem), nawy głównej, przedsionka, chóru oraz naw bocznych. Obecnie restaurowane jest górne sklepienie nawy głównej wraz z polichromiami figuralnymi. Odnawiana jest również podłoga na chórze. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i wsparcie finansowe.