Image Przystąpiono do kontynuacji remontu ścian zewnętrznych kościoła. Wykonano część prac związanych z odnowieniem elewacji północnej. Obecnie zainstalowano rusztowanie na południowej ścianie świątyni, gdzie zostaną uzupełnione ubytki tynku oraz nałożona nowa faktura farb. Odrestaurowane będą schody oraz kamienne rzeźby.

Robotom naprawczym poddany zostanie cokół zewnętrzny kościoła wykonany z płyt piaskowca, zostanie również zmieniona opaska przy cokole. Prace nadzorowane są przez inspektora z Ochrony Zabytków.


Dziękujemy za ofiary składane na remont naszej świątyni. Dziękujemy również indywidualnym ofiarodawcom za ofiary składane w kancelarii parafialnej.

Ksiądz Proboszcz, Duszpasterska Rada Parafialna