List jedności biskupów polskich z Benedyktem XVI w sprawie zdjęcia ekskomuniki z lefebrystów

Warszawa, 6 luty 2009 r.

Umiłowany Ojcze Święty,

W imieniu biskupów Konferencji Episkopatu Polski pragniemy przekazać Waszej Świątobliwości słowa wdzięczności za ostatnie gesty i kroki, w których wyraziła się troska Następcy św. Piotra o jedność Chrystusowego Kościoła.

Otwarcie drzwi dla dialogu mającego na celu zakończenie bolesnego rozłamu jest aktem wielkiej odwagi i prawdziwie pasterskiej miłości, która pierwsza wychodzi na spotkanie i szuka dróg pojednania.

Ufamy, że ten ojcowski gest spotka się z podobną gotowością i otwartością ze strony biskupów i wiernych Bractwa św. Piusa X i doprowadzi do przyjęcia przez nich bez zastrzeżeń całości nauczania i dyscypliny Kościoła, w tym Soboru Watykańskiego II oraz nauczania ostatnich Papieży.

Odpowiadając na apel Ojca Świętego o modlitwę zapewniamy, że Kościół w Polsce nieustannie towarzyszy Następcy św. Piotra w Jego trosce o wszystkie Kościoły oraz modli się do Pana, aby każdy krok w kierunku pojednania wierzących w Chrystusa przynosił zamierzone owoce.

Z wyrazami synowskiego oddania i w duchu gorącej modlitwy

 

† Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

† Stanisław Gądecki

Zastępca Przewodniczącego

Konferencji Episkopatu Polski

† Stanisław Budzik

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski