PIEŚNI DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

1. Z rodu Lechitów Bóg powołał Ciebie,
Byś łódź Kościoła wiódł przez świata fale
Do wiecznych portów, gdzie Bóg czeka w niebie.
Tyś przeciw burzom trzymał ster wytrwale.
Czcimy twą świętość, cnoty i zasługi,
Janie Pawle Drugi!

2. Pod gmach Kościoła kładłeś fundamenty
Ewangelicznej prawdy niewzruszonej,
Słowem i czynem dałeś, Ojcze Święty
Przykład dobroci rzeszy niezliczonej.
Przez długie lata wiernej twej posługi,
Janie Pawle Drugi!

3. Matce Najświętszej całyś był oddany.
Ona Cię wiodła aż po świata krańce.
Przez kontynenty, morza, oceany
Szedłeś z nadzieją, z krzyżem i różańcem.
Przez tak owocny pontyfikat długi,
Janie Pawle Drugi!

4. Teraz, gdy chwałą nieba się radujesz,
Spojrzyj na Polskę, kraj nasz utrapiony,
Niechaj twą pomoc i opiekę czuje!
W twą jasną postać i wzór twój wpatrzony.
Wspieraj modlitwą nas, niegodne sługi,
Janie Pawle Drugi!
tekst i melodia ks. Stanisław Ziemiański SJ

 

Boże miłości

1. Boże miłości, cierpliwy Ojcze

Niech nasze pieśni jak woń kadzideł

Uniosą radość, hołd, cześć ku niebu

Dziękczynne gloria za Polski Syna.

 

Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

Wielki papieżu, świadku nadziei

Modlitwą otocz troski tej ziemi

Błogosławiony, nasz Janie Pawle.

 

2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie

Z serca promienie ślesz miłosierdzia

Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki

Ku nowym czasom jak pielgrzym biały.

Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

 

3. Duch Pocieszyciel niech nas odnowi

Niech pali słowem Dobrej Nowiny

Odnowi Kościół, odnowi ziemię

Nauczy kochać przykładem Ojca

Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

 

4. Matko Najświętsza, Matko narodu

Raduj się z nami Błogosławionym

Który zawierzył Tobie swe życie

Z Nim zaśpiewajmy: cały Twój, cały

Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

 

5. Prastary Kraków z całą Ojczyzną

Rzym męczenników i ludzkość cała

Niech wielbi Boga, niech cieszy serca

Napełnia dusze dobrocią Ojca

Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

 

Janie Pawle, teraz przyjdź

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony.

Słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony;

Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

 

1. Przekroczyliśmy próg nadziei,

oblicze ziemi się zmieniło,

bo całe życie nas szukałeś,

a słońce prawdy nam świeciło.

 

2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze

Naszą nadzieją jest i skałą.

Wieki i trudne czasy miną,

Bóg, wiara, honor w nas ostaną.

 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź...

 

3. Pamięć zachować i tożsamość

Bogurodzica nam pomoże,

A być świadkami miłosierdzia

pomóż nam, pomóż, Święty Boże!

 

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź...