PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Duchu Najświętszy  


Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
Bym godnie wielbił święte dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.


Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
I wolę uczyń skłonną do dobrego.


Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
I spraw, by zawsze nim objęte całe
Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

 

Hymn do Ducha Świętego


Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!


O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.


Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!


Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.


Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Hymn do Ducha  Świętego

  
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.


Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Duchu Święty Przyjdź


Duchu Święty przyjdź    /x4  
Niech wiara zagości,      
Niech nadzieja zagości,   
Niech miłość zagości w nas. /2x

   

Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas.  /2x

 

Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. /2x

 

Duchu Świety przyjdź    /4x 

      

Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę


1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

 

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź jako-ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.

 

3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.

 

4. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.


Duchu Święty, przyjdź prosimy, *
Twojej łaski nam trzeba, *
Niech w nauce postąpimy, *
Objawionej nam z nieba, *
Niech ją pojmiem z łatwością, *
Utrzymamy z stałością, *
A jej światłem oświeceni, *
W dobrym będziem utwierdze