Modlitwa kierowcy


O Panie, daj mi pewną rękę,

dobre oko, doskonałą uwagę,

bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

 

Ty jesteś Dawcą Życia

- proszę Cię przeto,

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych,

którym Ty dałeś życie.

 

Zachowaj, o Panie, wszystkich,

którzy będą mi towarzyszyć

od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

 

Naucz mnie,

bym kierował pojazdem dla dobra drugich

i umiał opanować pokusę

przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

 

Spraw, aby piękno tego świata,

który stworzyłeś,

wraz z radością Twej łaski,

mogły mi towarzyszyć

na wszystkich drogach moich. Amen.