Responsorium do św. Antoniego z Padwy  
 

K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki,
Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności,
Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.: Serce się ucisza...
K.: Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W.: Serce się ucisza...
K.: W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.: Serce się ucisza...
K.: Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą,
I z jego ziomkami sławę jego głoszą.
W.: Serce się ucisza...
K.: Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała za tę władzę, daną Antoniemu.
W.: Serce się ucisza...
K.: Weź nas w opiekę, święty Antoni.
W.: Niech nas twa prośba od złego ochroni.

 

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.