Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 

(do odmawiania na zwykłym różańcu)


Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

 

Na dużych paciorkach (1 raz):


Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Na małych paciorkach (10 razy):


Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Na zakończenie (3 razy):


Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.