*** Przypominamy - podczas wakacji Msze święte w ciągu tygodnia są o godzinie 6.30 oraz 18.00. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o 17.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek o 15.00; po koronce cicha adoracja Najśw. Sakramentu do 22.00 W sobotę o 17.30 różaniec – prowadzi Róża św. św. Benedykta z Tropia. ***

Modlitwa. Bez niej nie zbliżymy się do Boga. Człowiek nie może rozeznać właściwej drogi. W modlitwie naszej nie może być improwizacji. Wręcz przeciwnie, muszą być pewne zasady. Modlitwa musi nas wprowadzić do życia wewnętrznego, duchowego. 

 

 

Nasza codzienna modlitwa Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Maryjo jest darem składanym Bogu i Jego Matce.

Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, jest to modlitwa prosta ale… niestety wkrada się w nią mnóstwo błędów podczas odmawiania, o których nie koniecznie zdajemy sobie sprawę, przez co nasza modlitwa nie jest „pełna”, a błędy jakie popełniamy niestety są powielane przez kolejne lata.

Najwięcej błędów popełniamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo i to z racji tego, że wypowiadamy słowa modlitwy automatycznie nie myśląc tak naprawdę, co wymawiamy. Kiedyś, ktoś nas źle tej modlitwy nauczył i teraz to powielamy. Proszę porównać sobie dwa poniższe teksty tej modlitwy:

prawidłowy: 

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS.
Święta MARYJO, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

nieprawidłowy (błędy podkreślone): 

Zdrowaś Mario , łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu .
Święta Mario , Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Łatwo policzyć, ile błędów zdarza się nam popełnić podczas jednej modlitwy. Przecież, Matką Jezusa była Maryja a nie Maria, dlaczego to nie imię Maryi wypowiadamy? Ktoś powie, że jest zwrot „Ave Maria”. Tak, w języku łacińskim taki zwrot istnieje. W języku polskim takiego zwrotu nie ma. Tym bardziej, że wypowiadając te słowa po łacinie, zmiękczamy słowo Maria i wtedy brzmi jak Marija, bo tak właśnie nazywała się Matka Pana Jezusa. Ona jest „…łaski pełna…” a nie „…łaskiś pełna…”. Nie ma takiego słowa w języku polskim. W dalszej części modlitwy (u nas to się rzadko już zdarza, ale bywają takie przypadki) słowo „…błogoslawionaś…” skracamy o „ś” i dodajemy do „…Tyś…”, co też jest niestety błędem. Kończąc pierwszą część tej modlitwy znowu skracamy słowo, a dokładnie imię „…Jezus…”. Na tym przykładzie widać, że nie myślimy o tym, co mówimy. Powinno być: „…i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus…” Owocem życia Maryi, czyli jej synem jest Jezus a nie Jezu! W drugiej części tej modlitwy, popełniamy ten sam błąd, co w pierwszej, czyli modlimy się „Zdrowaś Mario”, zamiast „Zdrowaś Maryjo…”.

Mniej tych błędów popełnić można podczas modlitwy „Ojcze Nasz”. Tam zdarza się, że modlimy się: „…który jesteś w Niebie…”, zamiast„…któryś jest w Niebie…” . Podczas tej modlitwy należy pamiętać, że na końcu wypowiadamy słowo „Amen” , które znaczy „niech tak będzie” lub „tak jest” (wyjątek, jaki stosuje się do tej modlitwy występuje w Mszy Świętej i tam słowa „Amen” nie wypowiadamy, bo wtedy ta modlitwa stanowi część Modlitwy Eucharystycznej).

Poniżej raz jeszcze przedstawiamy poprawną (katechizmową) formę modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, której nie powinno się zmieniać.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Źródło: mbpiekarska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytówka naszej parafii

WIZYTÓWKA

Patronka naszej parafii

PATRONKA

Cmentarz online

CMENTARZ

Wystawa powstała w ramach projektu Polacy nieprzeciętni, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ks. Józef Łakomy

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, której bohaterem jest ks. Janusz Stanisław Pasierb.

Ks. Janusz St. Pasierb

Wszystko o V Synodzie Diecezji Tarnowskiej w jednym miejscu.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Niezbędnik katolika - czytanie na dziś, rozważanie do Ewangelii, czytania....

Czytania na każdy dzień