• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

‚‚Odkryć należy prawdziwe oblicze parafii, która jest najbardziej bezpośrednim i widzialnym wyrazem Kościoła. Parafia, to rzeczywistość, która wzywa nieustannie każdego człowieka, by zastanowił się nad ostatecznym sensem życia.

 

Drzwi Kościoła, to brama otwarta dla wszystkich, aby każdy mógł wejść na drogę zbawienia. Żywym sercem parafii jest Eucharystia.‛‛(Błogosławiony Jan Paweł II)

 

Sprawozdanie liczbowe za Rok Pański 2011:

ochrzczonych - 28 dzieci

przystępujących do I Komunii św. - 38 dzieci

bierzmowanych - 48 młodzieży

przyjmujących Sakrament małżeństwa - 27 par, w tym w naszym kościele - 10 par

zmarłych - 38 osób

przystępujących do cotygodniowej Komunii św. średnio - 60 chorych (rozdanych 2.600 Hostii św.)

rozdanych Komunii św. w kościele - 110.000 Hostii św.

ofiary na cele charytatywne w parafii i diecezji oraz pomoc w kataklizmach w świecie - 26.800 zł

pomoc żywnościowa (ze zbiórek żywności w sklepach - Caritas) - na sumę ok. 4.000 zł

pomoc żywnościowa z unijnego banku żywności ( Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) - ok. 30.000 kg

ofiary na pomoc misjom - 20.100 zł

ofiary na pomoc dla Seminarium Duchownego i uczelnie katolickie - 26.200 zł

ofiary na remont kościoła - 186.120 zł (od początku remontu - 372.600 zł)

 

Frekwencja na Mszy św. niedzielnej:

Frekwencja na Mszy św. niedzielnej w parafii Żabno wynosi 66% (z pośród zobowiązanych do Mszy św. niedzielnej).

Frekwencja na Mszy św. w dekanacie Żabno wynosi 68% zobowiązanych do uczestniczenia.

W niedzielę do komunii św. przystępuje średnio 36% (z pośród obecnych na Mszy św.).

Frekwencja ta dotyczy zarówno parafii Żabno, jak i dekanatu Żabno.

Duży procent nieobecnych na Mszy św. niedzielnej w naszym kościele stanowią z pewnością przebywający chwilowo za granicą, pracujący na delegacjach, studenci lub wyjeżdżający na weekendy do rodzin poza parafią. Ufamy, że większość z nich uczestniczy w niedzielnej     Eucharystii w miejscach pobytu i rzeczywista eucharystyczna frekwencja jest znacznie lepsza.

 

W parafii działają następujące wspólnoty:

Parafialna Rada Duszpasterska

Świeccy Szafarze Komunii św. (7)

Katolicka Poradnia Rodzinna

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Parafialny Oddział Caritas

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

Grupa Biblijna Dorosłych

Liturgiczna Służba Ołtarza

Dziewczęca Służba Maryjna

Róże Różańca Świętego (27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1